Zbiórka leków

Lubasz, dnia 17 stycznia 2014 r.

Szanowni mieszkańcy gminy Lubasz

W związku z nowym selektywnym systemem gospodarki odpadami Urząd Gminy w Lubaszu podejmuje kolejne kroki w celu jego ulepszania i rozwoju.
Tym razem pragniemy wyjść naprzeciw wszystkim osobom, które posiadają, bądź systematycznie wytwarzają odpady medyczne związane z leczeniem chorób przewlekłych – zwłaszcza cukrzycy. Do odpadów tych zaliczyć możemy wszelkiego rodzaju zużyte strzykawki, igły, fiolki po insulinie, waciki itp. Odpady te zaklasyfikowane zostały przepisami prawa jako odpady niebezpieczne i powinny być segregowane, a niestety często tak nie jest. Wrzucanie ich do pojemnika na odpady zmieszane naraża osoby postronne na łatwy kontakt z tymi odpadami, które nierzadko zawierają drobnoustroje chorobotwórcze niebezpieczne dla zdrowia i życia (np. igły od strzykawek). Dlatego uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców z terenu gminy Lubasz o informowanie Urzędu Gminy w Lubaszu o chęci oddania takich odpadów do utylizacji. Informacje o adresie, z którego odebrane mają być ww. odpady przekazywane będą do przedsiębiorcy, który zajmuje się utylizacją tego typu odpadów.

Ważne jest by ilość zgłaszanych odpadów wynosiła przynajmniej 1 kg.

Dodatkowo informujemy, że planowane jest też wprowadzenie selektywnej zbiórki popiołu i żużlu powstającego w przydomowych kotłowniach. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco w przyszłości.

Jednocześnie nadal zachęcamy wszystkich do segregacji odpadów na własnych podwórkach i w punktach publicznych do tego przeznaczonych. Wymaga to minimum wysiłku, a w zamian pozwoli w przyszłości na kolejne modernizacje systemu gospodarki odpadami w drodze do jego ciągłego udoskonalania.