Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Lubaszu

Operacja pn. „Integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Lubasz poprzez wykonanie infrastruktury  społeczno-kulturalnej -  a przez to stworzenie warunków do integracji i aktywizacji społeczności lokalnej oraz promocji gminy.

Zakres operacji: zamontowanie 10 ławek, 2 lamp, zakup 1 sceny.

Łączna wartość projektu 44 308,38 zł netto i 54 499,31 zł brutto a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi 25 000,00 zł.

Wykonanie projektu nastąpi do grudnia 2014 r.