Urząd Gminy

Urząd Gminy w Lubaszu

ul. Chrobrego 37 64-720 Lubasz Telefon: (+48) 67 255 60 12,
255 60 83, 255 64 64 Fax.: 67 255 64 62 E-mail: lubasz@wokiss.pl
Internet: www.lubasz.pl
Numer konta bankowego: 26 8951 0009 1300 2176 2000 0010

Obsługa interesantów

Urząd Gminy jest czynny od wtorku do piątku w godzinach:
od 7:30 do 15:30

w poniedziałki w godzinach:

od 7:30 do 18:00

Wójt Gminy Lubasz przyjmuje mieszkańców gminy w poniedziałek w godzinach:

od 08:00 do 11:00 oraz 15:00 do 18:00

Władze

Wójt Gminy: Marcin Filoda

Sekretarz Gminy: Grażyna Graj

Skarbnik Gminy: Elżbieta Ratajczak

Pracownicy

 

STANOWISKO NAZWISKO IMIĘ POKÓJ NR
WEWN. TEL.
NR
TEL. KOMÓRK.
E-MAIL
Wójt
Gminy
Filoda Marcin 101 - -
Sekretarz Graj Grażyna
101 12 - grazyna.graj@lubasz.pl
Skarbnik Ratajczak Elżbieta
211 31 - elzbieta.ratajczak@lubasz.pl;
skarbnik@lubasz.pl
Sekretariat Zdanowicz Wiesława
101 13 790202486
Inspektor
ds. środków pomocowych i promocji gminy
 

Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków


Łusiewicz 

 

Helwich


Andrzej 

 

Liliana


201 

 

201


21 

 

21


790203814 

 andrzej.lusiewicz@lubasz.pl;
promocja@lubasz.pl
 

liliana.helwich@lubasz.pl

 


Inspektor
ds.gospodarki komunalnej i zaopatrzenia
Wiza Danuta
201 21 608480603 danuta.wiza@lubasz.pl
Kierownik
USC
Słodowa Magdalena
105 17 790201783 magdalena.slodowa@lubasz.pl
Inspektor
ds. mienia, leśnictwa i środowiska
Kaźmierczak Alicja
202 22 790202483 alicja.kazmierczak@lubasz.pl
Referent
ds. zarządzania kryzysowego i straży gminnej
Janasek Elżbieta
102 19 722323237 elzbieta.janasek@lubasz.pl
Inspektor
ds. budownictwa i remontów
Graj Wiesław
205 25 790202852 wieslaw.graj@lubasz.pl
Inspektor
ds. gospodarki przestrzennej
Ratajczak Adam
205 25 790203054 adam.ratajczak@lubasz.pl;
inwestycje@lubasz.pl
Inspektor
ds. zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji
Wyrwa Maciej 206 26 696903469 maciej.wyrwa@lubasz.pl
Inspektor
ds. infrastruktury drogowej
Błoch Piotr
206 26 600248919 piotr.bloch@lubasz.pl
Zastępca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Szwerkolt Janina
102 19 664193254 janina.szwerkolt@lubasz.pl;
rada@lubasz.pl
Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Fąferek Renata
212 32 790203591 renata.farerek@lubasz.pl
Inspektor
ds. księgowości podatku VAT
Budner Maria
212 32 790201183 maria.budner@lubasz.pl
Inspektor
ds. płacowych
Skałecka Magdalena
213 33 790202865 magdalena.skalecka@lubasz.pl
Inspektor
ds. obsługi kasy i kadrowych
Ratajczak Iwona
106 16 790203786 iwona.ratajczak@lubasz.pl
Inspektor
ds. księgowości budżetowej
Piątek Luiza
213 33 790203574 luiza.piatek@lubasz.pl
Inspektor
ds. wymiaru podatku i opłat
Przybył Arleta
214 34 790203618 arleta.przybyl@lubasz.pl
Inspektor
ds. księgowości podatkowej
Wójcik Agnieszka
214 34 790203857 agnieszka.wojcik@lubasz.pl
Inspektor
ds. obsługi informatycznej
Lipski Tomasz
103 16 790203479 tomasz.lipski@lubasz.pl
Podinspektor
ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska
Kolasiński Mariusz
103 16 790203956 mariusz.kolasinski@lubasz.pl
Strażnik
Gminny
Cyrulik Magdalena 207 27 -
Młodszy
referent ds. egzekucyjnych
Ławniczak Agnieszka 210 30 agnieszka.lawniczak@lubasz.pl
Strażnik
Gminny
Cyrulik Magdalena
207 27 512080105 -