Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 25.03.2013 r.

Szanowni mieszkańcy Gminy Lubasz!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2013 r. na sesji Rady Gminy Lubasz uchwalone zostały stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Są one następujące:
- stawka za odbiór odpadów niesegregowanych wynosi 12 zł od osoby,
- stawka za odbiór odpadów segregowanych wynosi 8 zł od osoby.

Prosimy o uwzględnienie stawek przy wypełnianiu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Lubasz