Sokołowo

Sołectwo: Sokołowo
Liczba mieszkańców - dane na 31.03.2015 r.: 239 osoby
Sołtys wsi: Niezborała Andrzej
Adres: Sokołowo 56, 64-720 Lubasz
nr telefonu: 67 255 73 13, 661 362 279
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Sokołowo

Wieś położona na północnym skraju Puszczy Noteckiej nieopodal drogi Czarnków-Szamotuły. Sokołowo powstało ok. 1454 roku na miejscu wykarczowanych lasów. Według dokumentów z 1507 r. było tu tzw. pustkowie później na nowo zasiedlone.
Układ przestrzenny: Wieś posiada dobrze zachowany historyczny układ przestrzenny owalnicy, należący do najstarszych wiejskich rozplanowań. Oś założenia skierowana została w kierunku wschód-zachód.

Zabudowa: Zabudowa zwarta usytuowana głównie po zewnętrznej stronie owalnicy. Wieś posiada zachowaną licznie dawną zabudowę gospodarstw wiejskich. Domy mieszkalne – murowane, wzniesione w końcu XIX i początku XX w. usytuowane przeważnie kalenicowo wzdłuż drogi, zachowane również zostały dawne obiekty gospodarcze.

Około 1 km na północny-wschód od zabudowy gospodarstw wiejskich, po wschodniej stronie lokalnej drogi Sokołowo-Kamionka położony jest niewielki ( 0,18 ha ) cmentarz ewangelicki z XIX w. Cmentarz posiada zachowane czytelnie granice oraz pojedyncze nagrobki i mogiły, zachowany pozostał również starodrzew.