Sławno

Sołectwo: Sławno
Liczba mieszkańców - dane na 31.03.2015 r.: 316 osób
Sołtys wsi: Dykow Katarzyna
Adres: Sławno 17/7, 64-720 Lubasz
nr telefonu: 67 255 67 68, 724 558 747
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Sławn
o

Niewielka wieś położona około 2,5 km na południowy-wschód od Lubasza. Pierwsze wzmianki i zapisy historyczne o Sławnie pochodzą z lat 1386-99. W aktach grodzkich zapisani zostali właściciele wsi, którzy nosili nazwisko Sławińscy.

W 1580 roku wieś była podzielona: 2/3 należało do Jarosza i Sebastiana Sławińskich, 1/3 – do Macieja Włościejowskiego. W okresie późniejszym właścicielami Sławna byli: Trąbczyńscy, Radomscy, Kiełczewscy. Od 1816 roku Sławno należało do Walentego Dulińskiego. Rodzina Dulińskich odegrała ważna rolę w historii dworskiego okręgu sławińskiego. W latach 80-tych XIX w. dziedzicem majątku został Stefan Dubliński, który podniósł gospodarkę na wysoki poziom. W tym czasie w skład sławińskiego okręgu dworskiego wchodziły folwarki: Dulinowo, Kamionka i Zmysłowo oraz leśniczówki: Brzeg i Jaglina. Okręg był bardzo uprzemysłowiony, w oparciu o łąki dworskie prowadzono intensywną hodowlę bydła, działały maślarnia i fabryka serów oraz gorzelnia i cegielnia.

Układ przestrzenny i zabudowa: Sławno historycznie stanowiło zwarty kompleks pałacowo-parkowy, kompozycyjnie składający się z części rezydencjonalnej ( pałacu otoczonego parkiem) oraz z usytuowanego od południowego-zachodu podwórza folwarcznego. Obecny układ zespołu pozostał bardzo dobrze zachowany, jedynie niektóre obiekty gospodarcze uległy zastąpieniu nowymi realizacjami. Pałac ( nr rej. A-269), pozostający dominantą architektoniczną wzniesiony został w 2 poł. XIX w. (przypuszczalnie ok. 1880 r). Jest to murowana, parterowa budowla z piętrową wystawką na osi, nakryta mansardowym dachem, mieszczącym poddasze użytkowe. Wystrój architektoniczny elewacji utrzymany jest w neoklasycystycznych formach. Park dworski ( nr rej. A-162) założony został ok. 1880 r. Południowa część parku utrzymana jest w stylu krajobrazowym, natomiast północna posiada naturalny leśny charakter.

W parku znajduje się ok. 22 drzew o wymiarach pomników przyrody, między innymi okazałe dęby, kasztanowce, jesiony, platany, wiąz i modrzew, liczące około 100-150 lat. Najstarsze drzewa zachowane pozostały w sąsiedztwie pałacu oraz przy stawie.