Skład rady

Rada Gminy Lubasz

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

Funkcja kontrolna rady realizuje się przede wszystkim poprzez dzialalność komisji rewizyjnej, właściwej do kontroli wykonywania budżetu gminy, jak również pracę innych komisji problemowych, powłanych przez radę gminy w celu dokonania zadań z zakresu innych przewidzianych kontroli.

Funkcja stanowiąca jest realizowana poprzez podejmowanie uchwał w sprawach, w których rada posiada kompetencje do działania.

Przewodniczącą Rady Gminy Lubasz VII kadencji jest Żaneta Andrzejewska.
Na czas kadencji Rada wybrała dwóch wiceprzewodniczących.
Funkcje te pełnią radni Paweł Strawa i Kazimierz Wicher.

Skład rady gminy:

Andrzejewska Żaneta
Buśko Andrzej
Cichorek Józef
Dams Sławomir

Gościniak Roman
Janc – Węglewska Magdalena
Koplin Zenon
Macyszyn Andrzej
Michalak Jacek
Mirek Marian
Strawa Paweł
Szrama Hubert
Wicher Kazimierz
Wicher Marek
Zieliński Marek