Remont świetlic wiejskich

Operacja pn. „Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Oś 4 Leader w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

 

Projekt ten dotyczy modernizacji trzech świetlic. W świetlicy w Kamionce zostanie wyremontowany dach (w tym zamontowane zostaną nowe rynny oraz rury spustowe), montaż kilku okien, zostanie odnowiona także elewacja starej części budynku. W świetlicy w Sokołowie zostanie wykonany sufit podwieszany oraz zostaną przebudowane toalety. Z kolei w Kruteczku remont obejmować będzie zamontowanie nowych okien, wykonanie sanitariatów, wykonanie elewacji oraz zamontowanie nowych rynien i rur spustowych. Pierwotna wartość operacji wynosiła 107.142,30 zł netto i 131.785,02 zł brutto z czego dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 miało wynieść 85.713,00 zł. Po wyborze wykonawcy – Usługi Budowlane Wiesław Szałata, ul. Wieleńska 49, 64-410 Sieraków wartość projektu wyniosła 120.988,01 zł netto i 148.815,25 zł, tym samym wartość dofinansowanie nie uległa zmianie i wynosi tak jak zakładano 85.713,00 zł. Całość przedsięwzięcia wykonano w terminie, tj. do końca października br.

Celem operacji jest: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury społecznej wsi Sokołowo, Kamionka i Kruteczek oraz integracja społeczności lokalnej.”