Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu

 

Operacja pn. Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Operacja polegać będzie na rekultywacji jeziora Dużego w Lubaszu poprzez zamontowanie na nim aeratora – działka nr 203. Na jeziora Dużym w najgłębszym jego miejscu (11,4 m) zostanie umiejscowiony aerator pulweryzacyjny z napędem wietrznym, wyposażony w system dozowania koagulantów. Wspomniany aerator zapewni istnienie,  systematycznie rozszerzającej się, strefy wysokiego natlenienia, tzw. strefy życia. Strefa ta zapewni intensyfikację oddennych łańcuchów pokarmowych mającą decydujące znaczenie w procesie rekultywacji jeziora.

Ponadto trzykrotnie zostanie wykonany zabieg tzw. mobilnej aeracji pulweryzacyjnej połączonej ze strącaniem fosforu, polegającej na „uprawieniu” całego jeziora mobilnym aeratorem pulweryzacyjnym. Istotą tego zabiegu jest wprowadzanie do wody siarczanu żelazowego razem z tlenem i w ilości wymaganej w danym punkcie jeziora – tzw. zabieg precyzyjnej inaktywacji fosforu. Zabiegi te pozwolą na szybkie doprowadzenie jeziora do równowagi biochemicznej. Zabiegi mają zostać przeprowadzone w 2012 r. Wykonanie niniejszego procesu pozwoli na utrzymanie niskiego poziomu fosforu a wysokiej wartości tlenu w warstwie przydennej, co będzie miało bardzo duże znaczenie dla utrzymania i rozwoju życia w jeziorze. Ponadto zabieg mobilnej aeracji ma na celu uniemożliwienie zakwitów fitoplanktonu oraz mineralizację obumierającego fito i zooplanktonu.

Wykonanie zabiegu tzw. biomanipulacji zmierza do uporządkowania łańcucha pokarmowego ekosystemu jeziora. Zabiegi te wykonywane będą w 2012 roku.

Łączny koszt operacji wynosił pierwotnie 312.500,00 zł netto i 434.374,50 zł brutto. Dofinansowanie z  Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo wynosiło 265.625,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota zadania wynosi 350.500,00 zł netto i 431.115,00 zł brutto a wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nie przekroczy kwoty 263.925,00 zł.

Przetarg wygrała firma AERATOR Stanisław Podsiadłowski z Poznania. Zadanie zostanie wykonane do 20.12.2012 r.

Efektem finalnym rekultywacji Jeziora Dużego w Lubaszu będzie odtworzenia pierwotnego stanu środowiska flory i fauny jeziora zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, czyli przywrócenie środowiska do stanu pierwotnego. Podejmowane działanie zmierza do zachowania różnorodności biologicznej flory i fauny jeziora, czystość jeziora przełoży się także na wzrost potencjału turystycznego gminy Lubasz.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności