Przyjęcia interesantów i kontakt mailowy

Uprzejmie informujemy, że Przewodnicząca Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15 – 17 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 102.

Bezpośredni kontakt mailowy:

E-mail:rada@lubasz.pl

Adresy e-mail do radnych w załączonym poniżej.