Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w Gminie Lubasz

Projekt pn. „Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w GminieLubasz w miejscowościach: Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo,Klempicz, Sokołowo”
Pierwotnie koszt inwestycji miał wynieść 5.871.789,19 zł z czego dofinansowanie miało wynieść 3.604.419,00 zł co stanowiło 75% kosztów kwalifikowalnych operacji – 75% z sumy 4.805.891,04 zł).
Łączny koszt inwestycji po dwóch rzetargach 3.364.094,73 zł brutto, 2.738.645,65 zł netto, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obecnie wynosi do kwoty: 2.053.984,24 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowlanych operacji – z sumy 2.738.645,65 zł.
W miesiącu czerwcu 2011 r. zakończyła się realizacja I etapu operacji związanego z budową wodociągu do miejscowości Nowina, wybudowań Stajkowa, Miłkowa, Miłkówka oraz rozbudowywaną hydroforni w Stajkowie. W ramach drugiego etapu realizacji projektu zostanie zmodernizowana hydrofornia w Sokołowie oraz zbudowany wodociąg do wsi Klempicz. Obecnie trwa realizacja II etapu projektu. Całość projektu zostanie ukończona do grudnia 2012 r.
Realizacja inwestycji do grudnia 2012 r.
Cel operacji:
Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz i Sokołowo poprzez budowę sieci wodociągowej i modernizację stacji uzdatniania wody.
Zakres prac:
budowa wodociągu do miejscowości Nowina, wybudowań wsi Stajkowo, Miłkówka, Miłkowa, Klempicza oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stajkowo oraz Sokołowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie