Położenie

Gmina Lubasz położona jest w zachodniej części Polski. Według podziału kraju na jednostki fizyczno-geograficzne, jest to strefa styku dwóch makroregionów: Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz Pojezierza Wielkopolskiego.

Administracyjnie teren gminy położony jest w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie pilskim. Głównym traktem komunikacyjnym przebiegającym przez gminę jest droga wojewódzka nr 182 Ujście – Międzychód, dzięki której możliwa jest komunikacja drogowa z Poznaniem i Piłą.