Plan Gospodarki Odpadami

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapozanania się z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubasz na lata 2004-2011. Poniżej, w załączniku znajduje się ten dokument.

Uchwały dotyczące gminnych planów gospodarki odpadami straciły moc na podstawie art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).