Nadnotecki Festiwal Muzyczny “Piękny śpiew”

Celem Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „Piękny śpiew” jest popularyzacja muzyki klasycznej, szczególnie muzyki wokalnej wśród mieszkańców Ziemi Nadnoteckiej.

Ideą festiwalu jest również promocja Lubasza, Trzcianki, Wielenia i Czarnkowa, a także stworzenie przestrzeni do integracji środowiska muzycznego i artystycznego całej Wielkopolski. Jednocześnie festiwal oprócz krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie ma na celu promowanie młodych, utalentowanych artystów, stwarzając im szansę startu w życie artystyczne.

Nadnotecki Festiwal Muzyczny, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2011 roku,  otwiera i zwiększa możliwość dostępu do dobrych wydarzeń muzycznych, stwarza szansę wykształcenia nowego pokolenia słuchaczy ze szczególnym uwzględnieniem młodszych odbiorców, poprzez m. in. wolny wstęp na wszystkie koncerty festiwalowe. Przyczynia się do poprawy jakości uprawiania muzyki klasycznej w mniejszych ośrodkach. Dodatkowo daje asumpt do organizowania mistrzowskich kursów wokalnych, warsztatów teatralno-muzycznych, spotkań i prelekcji upowszechniających muzykę i kulturę jej słuchania.

Organizatorem festiwalu są Państwo Kinga i Tomasz Zagórscy – artyści, mieszkańcy  Gminy Lubasz, kierujący Stowarzyszeniem Przyjaciół Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego z siedzibą w Kruczu. Koncerty festiwalowe odbywają się w Sanktuarium Królowej Rodzin w Lubaszu i cieszą się ogromnym zainteresowaniem melomanów. Instytucją współfinansującą koncerty jest Urząd Gminy Lubasz, a przy organizacji festiwalu Stowarzyszenie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Więcej informacji na http://www.pieknyspiew.pl