Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu

Operacja pn. Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Projekt polegać będzie na modernizacji infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – wykonaniu ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy jeziorze w Lubaszu na działkach o numerach: 7107/1,7108, 7111/3. W ramach operacji zostanie wykonane 1.630 mb ścieżek o szerokości 5 m. Ścieżka zostanie utwardzona żwirem. Przy ścieżce zostaną wykonane zatoczki a na nich zamontowane ławki.

Wykonanie ścieżki jeszcze uatrakcyjni tereny przy jeziorze Dużym w Lubaszu. Tereny stanowią miejsce wypoczynku nie tylko dla mieszkańców gminy ale i turystów nie tylko ze względu na piękno przyrody. Przy jeziorze został zbudowany kompleks boisk Orlik 2012, a przy udziale środków PROW zmodernizowany budynek rekreacyjno- wypoczynkowy sportowy oraz zbudowany plac zabaw. Wykonanie ścieżki spacerowej wpisuje się w rozwój infrastruktury turystycznej.

Pierwotnie łączny koszt zadania wynosił: 569.162,83 zł netto, 700.070,28 zł brutto. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wynosi 243.662,52 zł netto i 299.704,90 zł brutto. Przetarg wygrała firma ” VIABUD”   Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków. Zadanie zostanie ukończone do 30.06.2013 r.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo pierwotnie miało wynosić 450.000,00 zł kosztów kwalifikowanych projektu, po rozstrzygnięciu przetargu wynosić będzie nie więcej niż 207.113,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowana jest do czerwca 2013 roku.

Dzięki tej inwestycji możliwe będzie dalsze podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Lubasz a przez to i całej Gminy Lubasz. Dzięki zagospodarowaniu terenu wraz z budową infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej możliwe będzie stworzenie nowych form spędzania czasu nie tylko dla mieszkańców gminy ale i dla turystów. Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej oraz wpłynie na wzrost zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku. Realizacja operacji przyczyni się także do zwiększenia ruchu turystycznego.

Operacja pn. Modernizacja ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy Jeziorze Dużym w Lubaszu

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności