Miłkowo

Sołectwo: Miłkowo
Liczba mieszkańców - dane na 31.03.2015 r.: 507 osób
Sołtys wsi Paszkowska Urszula
Adres Miłkowo 19a, 64-720 Lubasz
nr telefonu 67 255 71 03, 609 249 714
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa Bończa, Elżbiecin, Miłkowo, Miłkówko

Wieś usytuowana przy drodze Czarnków-Wronki, ok. 3 km na południe od Lubasza. Lubaszka powszechnie dostępnych materiałach nie pojawia się żadna wzmianka dotycząca historii wsi, jednak zachowany dawny układ przestrzenny wskazuje na jej średniowieczna metrykę. W II poł. XIX w. wieś MIłkowo posiadała 43 domy, które zamieszkiwało 338 mieszkańców (w tym: 178 ewangelików, 155 katolików oraz 5 osób wyznania mojżeszowego).
Układ przestrzenny: wies posiada historyczny układ przestrzenny wywodzący się najprawdopodobniej wydłużonego owalnie placu targowego. Oś historycznego założenia skierowana została w kierunku wschód-zachód. W kierunku północ-południe biegnie natomiast przez centrum założenia ważna komunikacyjnie droga Czarnków-Wronki i Szamotuły.
Zabudowa: zabudowa stosunkowo zwarta, zagrody z reguły niewielkie, ustawione ciasno. Wieś posiada zachowaną licznie dawną zabudowę gospodarstw wiejskich. Domy mieszkalne – murowane, wzniesione w k. XIX w. i pocz. XX w. , usytuowane przeważnie kalenicowo wzdłuż drogi, zachowane również pozostały dawne obiekty gospodarcze. Dominantą architektoniczną wsi pozostaje okazały budynek szkoły, wzniesiony na przełomie XIX/XX w. pośrodku rozszerzenia placowego.
W położonym ok. 1 km na południowy-zachód Miłkówku ( historycznie zwanym Miłkowo-Olędry) znajduje się niewielki (0,05 ha) cmentarz ewangelicki założony w XIX w. Obecnie nieczynny, zachowany pozostał czytelny zarys granic, pojedyncze dawne nagrobki i mogiły oraz starodrzew.