Komunikacja

Położenie gminy zapewnia łatwe połączenia komunikacyjne między innymi z Poznaniem i Piłą. Głównym traktem komunikacyjnym przebiegającym przez gminę, jak i przez miejscowość Lubasz, jest droga wojewódzka nr 182 Ujście – Międzychód. Ta droga umożliwia poruszanie się między innymi w kierunku wymienionych miejscowości, jak i w kierunku Wronek, oraz pobliskiego Czarnkowa. Sieć drogową uzupełniają liczne na terenie gminy drogi powiatowe, których łączna długość stanowi 28 km.

Część dróg gminnych stanowi połączenie między drogami powiatowymi i wojewódzkimi:

  • Droga 183288P Miłkowo – Stajkowo, która łączy drogę wojewódzką nr 182 (Międzychód – Ujście) poprzez odcinek drogi gminnej 183289 P i drogi powiatowej Stajkowo-Bzowo bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 153 (Siedlisko-Lubasz);
  • Droga 18327P Lubasz – Antoniewo –Krucz. Odcinek łączy drogę wojewódzką nr 182(Międzychód – Ujście) z drogą powiatową Stajkowo-Bzowo oraz drogę wojewódzką 140 Wronki-Ciszkowo;
  • Droga 183274 P Lubasz – Bzowo. Odcinek łączy drogę wojewódzką nr 153 (Siedlisko-Lubasz) z drogą powiatową Stajkowo-Lubasz z których to dróg jest połączenie z drogami: Pierwsze z nich do drogi wojewódzkiej 153 (Siedlisko-Lubasz), natomiast Drugie poprzez kolejną drogę powiatową Nowina- Lubasz do drogi wojewódzkiej nr182 (Międzychód – Ujście);

Komunikacja PKS obsługuje trasy do Poznania, Piły oraz Wronek.