Klempicz

Sołectwo: Klempicz
Liczba mieszkańców – dane na 31.03.2015 r.: 94 osób

Sołtys wsi: Furier Adam
Adres: Klempicz 6, 64-720 Lubasz
nr telefonu: 67 255 73 51, 660 396 164
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Klempicz

Niewielka wieś położna wśród lasów Puszczy Noteckiej przy drodze Czarnków-Szamotuły. W źródłach pisanych wymieniana od 1499 r. stanowiła własność szlachecką. Od 1873 br. do II wojny światowej Klempicz wchodził w skład rozległego majątku ziemskiego Krucz-Goraj należącego do bocznej linii książęcej rodziny von Hochberg. W k. XIX w. w Klempiczu było 25 domów oraz 274 mieszkańców ( 237 ewangelików, 28 katolików oraz 9 osób wyznania mojżeszowego).
Układ przestrzenny: na drogę przelotową nanizane zostały dwie soczewki zajmowane przez zieleń. Zabudowa poprowadzona została po zewnętrznych stronach układu.
Zabudowa: w większości dawna, murowana z XIX w. i początku XX w. W południowo-zachodniej części wsi usytuowany jest niewielki ( pow. 0,22 ha) zabytkowy cmentarz ewangelicki (nr reej. – 706) z poł. XIX w. Cmentarz – obecnie nieczynny – posiada regularny charakter rozplanowania i czytelny zarys granic oraz zachowany dawny drzewostan. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1892 r.