Kamionka

Sołectwo: Kamionka
Liczba mieszkańców – stan na 31.03.2015 r.: 299 osób

Sołtys wsi: Alina Sławińska – Cichorek
Adres: Kamionka 14, 64-720 Lubasz
nr telefonu: 698 365 305
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Kamionka

Miejscowość Kamionka – wieś sołecka w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim, w północno – wschodniej części gminy Lubasz. Jest położona w odległości 6 km od Lubasza (siedziby władz gminy) i ok. 10 km od Czarnkowa (siedziby władz powiatu). Odległości od innych ważniejszych miast regionu wynoszą: od Piły – 44 km a od Poznani 65 km.

Miejscowość usytuowana jest na szlakach komunikacyjnych o znaczeniu gminnym i powiatowym. Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe nr 1347 P relacji Sławno – Kamionka i droga nr 1346 P Śmieszkowo – Prusinowo – Sokołowo.

Wieś zajmuje powierzchnię 852 ha i jest wsią o układzie przestrzennym rozproszonym niejako na 3 części – wieś, Huby I i Huby II (Dulinowo). Szacunkowa długość dróg łączących ze sobą poszczególne rozrzucone w przestrzeni zabudowania to aż 8 km.

Wieś powstała z parcelacji majątku na pocz. XX wieku. Przed tym okresem Kamionka wchodziła w obręb Dulinowskich, którzy swoją siedzibę mieli w Sławnie. Według wcześniejszych zapisów w Kamionce istniał folwark. W okresie międzywojennym mieszkało tu osiem niemieckich rodzin. W czasie okupacji Niemcy wywieźli stąd 14 rodzin polskich a te miejsca zajęli oni sami. W Kamionce już na początku XX wieku istniała szkoła. Zachowały się po niej dwa budynki z 1890 i 1905 r.

Zabudowa gospodarstw wiejskich usytuowana została w jednostronnym układzie ulicowym.