Jędrzejewo

Sołectwo: Jędrzejewo
Liczba mieszkańców – stan na 31.03.2015 r.: 347 osób
Sołtys wsi: Benedykt Koriakowski
Adres: Jędrzejewo 42/2, 64-720 Lubasz
nr telefonu: 516 591 560
Miejscowości wchodzące w skład sołectwa: Jędrzejewo

Wieś położona jest ok. 6 km na wschód od Lubasza. W powszechnie dostępnych materiałach nie pojawia się żadna wzmianka dotycząca historii wsi, jednak zachowany dawny układ przestrzenny wsi wskazuje na średniowieczną metrykę. Więcej informacji historycznych zachowanych zostało na temat zespołu folwarcznego, który powstał w 2 poł. XIX w. i następnie na początku XX w. został rozbudowany. Majątek do czasów wojny pozostawał w rękach niemieckich, ostatnim właścicielem był Max Reiman.