Informacja – opłata w 2014

Urząd Gminy Lubasz informuje, że nie uległy zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w dalszym ciągu obowiązują w wysokości:

8 zł od osoby    –    odpady zbierane selektywnie
12 zł od osoby    –    odpady zbierane nieselektywnie

Jeżeli ulegną zmianie dane ujęte w deklaracji już złożonej, należy w terminie 14 dni od wystąpienia tej zmiany złożyć korektę deklaracji w siedzibie urzędu gminy, pokój 202.

Obecnie nadano każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualny numer konta, na które należy wnosić opłaty ( w przypadku gdy wpłata następuje za pośrednictwem banku). Jest to konto, które pozwala na sprawne zarządzanie płatnościami.

Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację z indywidualnym numerem konta do dokonywania wpłat za odbiór odpadów.

Informujemy jednocześnie, że opłatę nadal można wpłacać także w kasie urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:25 w terminie do 15 -tego każdego miesiąca