Azbest 2015

Szanowni Mieszkańcy gminy Lubasz

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Czarnkowie realizuje przedsięwzięcie pod nazwą: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w roku 2015 r.”

Przedsięwzięcie to realizowane jest przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i wchodzących w jego skład gmin.

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwałą nr 48/2015 z dnia 26 marca 2015 r. zatwierdził “Zasady i tryb finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w roku 2015″.

Likwidacja wyrobów zawierających azbest dotyczyć będzie zarówno wyrobów nadal użytkowanych (np. pokryć dachowych) jak i wyrobów już nieużytkowanych, a np. zdeponowanych na własnej posesji.

Poniżej znajdziecie Państwo wzory wniosków o likwidację wyrobów zawierających azbest oraz wzory pozostałych dokumentów jakie należy do takiego wniosku dołączyć jak również zasady udzielania dotacji. istotną rzeczą jest to, aby wniosek wypełniony był przez wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości.

Wyżej wymienione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Lubasz w terminie do 14.08.2015 r.

załacznik nr 1 – zasady udzielania dotacji

załacznik nr 2 – wniosek

załacznik nr 3-wykaz dokumentów

Wzor nr 1

Wzor nr 2

Wzor nr 3

wzor nr 4

wzor nr 5

Instrukcja wypełniania do wzoru nr 4

instrukcja wypełniania wzoru nr 5