Pomoc żywnościowa dla najuboższych

03 cze, 2011 Gmina Lubasz

W ostatnich dniach maja do Gminy Lubasz trafiło 16 ton żywności z Pilskiego Banku, którą otrzymało ponad 850 osób.

Pomoc żywnościowa realizowania jest w ramach Programu PEAD „Dostarczenia żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011 r.”. Zgodnie z podpisanymi warunkami współpracy żywność dystrybuowana jest przez Organizacje Pozarządowe. Z ramienia naszej gminy do współpracy z Pilskim Bankiem Żywności zgłoszona została Ochotnicza Straż Pożarna oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Serce Dziecka”.

Dzięki zaangażowaniu wielu służb i osób z terenu naszej gminy, żywność trafiła dla potrzebujących. Gotowość swoją zgłosili strażacy ochotnicy oraz Pan Komendant i Prezes Straży Pożarnej. Do pomocy włączeni zostali wszyscy sołtysi naszej gminy, którzy poświęcili swój czas i własny transport na rzecz pomocy swoim mieszkańcom. Swoje zaangażowanie i pomoc przy rozładunku okazali podopieczni GOPS-u do których trafiła żywność.

Całość przedsięwzięcia koordynował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu. Pracownicy socjalni wcześniej wspólnie z sołtysami ustalili listę osób potrzebujących, a pozostali pracownicy byli niezbędni do przeprowadzenia sprawnej organizacji przedsięwzięcia. Ważną sprawą okazała się pomoc z Firmy Plastmet, użyczony wózek widłowy z pracownikiem zastąpił prace wielu osób i usprawnił rozładunek. W imieniu wszystkich do których trafiła żywność składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie w tak dużą akcję pomocową.

J.Kazińska
Kierownik GOPS-u

 

 

Bez kategorii

O autorze

Malownicze położenie na skraju Puszczy Noteckiej, bogactwo wydm śródlądowych, pagórków, rynnowe jeziora i czystość już na początku wywołują przyjemne skojarzenia gości i mieszkańców... Więcej informacji w Menu>O gminie>Podstawowe informacje